Регионалне консултације Паневропског регионалног синдикалног савјета у сусрет Конгресу Међународне конфедерације синдиката

Регионалне консултације Паневропског регионалног синдикалног савјета у сусрет Конгресу Међународне конфедерације синдиката
Регионалне консултације Паневропског регионалног синдикалног савјета у сусрет Конгресу Међународне конфедерације синдиката

Чланице Паневропског регионалног синдикалног савјета/Међународне конфедерације синдиката, одржале су виртуелни састанак у вези консултација о стратешком документу који треба да се припреми и усвоји на сљедећем конгресу Међународне конфедерације синдиката који је планиран у новембру мјесецу сљедеће године.

На састанку су чланице разматрале три кључна елемента за декларацију која ће се предложити на усвајање на Петом конгресу Међународне конфедерације синдиката:

  1. Анализа Декларације усвојене на Четвртом конгресу МКС-а из Копенхагена ради утврђивања елемената који ће и даље бити релевантни за период од 4 године између 5.Конгреса који ће се одржати крајем 2022.године и наредног који ће се одржати 2026.године.
  2. О важности три главна и текућа глобална изазова који су имали значајно дејство од 2018.године – клима, технологија и пандемија COVID-19.
  3. Осврт на пет радничких захтјева који морају дефинисати нови друштвени уговор:
  • Радна мјеста – прилагођена клими са праведном транзицијом;
  • Права – Обећање из Стогодишње декларације Међународне организације рада о правима и заштити за све раднике, без обзира на облик уговора о раду, заједно са заштитом здравља и безбједности на раду као темељним правом на рад;
  • Универзална социјална заштита – социјална заштита укључујући приходе и здравље за све, у борби за успостављањем фонда за глобалну социјалну заштиту за најсиромашније земље;
  • Једнакост – напредак успорен ради пандемије, а у неким земљама је узроковала и назадовање. Радници захтијевају једнакост у приходима и једнакост по основу пола и расе.
  • Инклузија – радничка жеља за мирољубив и стабилан свијет, праведан модел заснован на правима уз испуњавање Одрживих циљева развоја.

На основу ових  дискусија  припремљен је приједлог допуне стратешког документа који ће се предочити члановима Извршног одбора Паневропског регионалног синдикалног савјета чији је састанак заказан за 4.октобар 2021. године.

У консултацијама  су учествовали предсједница и генерални секретар  Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић и Горан Станковић.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!