Reforme EU: Korak naprijed za sindikalna prava u novim oblicima rada

Reforme EU: Korak naprijed za sindikalna prava u novim oblicima rada
Reforme EU: Korak naprijed za sindikalna prava u novim oblicima rada

Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) pozdravlja dvije nove istorijske direktive EU o radu na platformi i korporativnoj održivosti i dubinskoj analizi – procjena ugovaranja s komercijalnog, finansijskog i pravnog stanovišta. Iako  u potpunosti ne zadovoljavaju potrebe radnih ljudi,  korak su  u pravom smjeru.

Direktiva o radu na platformi uvodi pretpostavku o zaposlenju na nacionalnom nivou kako bi se pozabavila rasprostranjenom zloupotrebom pogrešno klasifikovanih radnika kao „lažnih samozaposlenih“. To znači da će platformske kompanije sada snositi odgovornost dokazivanja da pojedinci nisu njihovi zaposleni, sa fokusom na stepen kontrole i usmjeravanja nad radnicima.

Direktiva o korporativnoj održivosti i dubinskoj analizi odgovara na pozive MKS-a i miliona zaposlenih širom svijeta da preduzeća budu odgovorna za svoja kršenja ljudskih i radnih prava putem čvrstog zakona, umjesto kroz dobrovoljne korporativne inicijative koje su u potpunosti diskreditovane.

Radnici  ipak ostaju na oprezu

Generalni sekretar MKS-a Luk Triangl je rekao : „Ove direktive, što je  veoma važno, priznaju kritičnu ulogu sindikata kao organizacija u vlasništvu i pod kontrolom samih radnika, koje predstavljaju glas radnih ljudi, unapređuju njihove interese i brane njihova prava.

“Čestitamo našim kolegama iz Evropske konfederacije sindikata na njihovom vođstvu po ovom pitanju unutar Evropske unije. Nove direktive koje obavezuju preduzeća na odgovornost, odgovaraju našem pozivu za Novi društveni ugovor uz globalno poštovanje prava svih radnika, bez obzira na njihov status. Oni potvrđuju dugogodišnji stav sindikata da radnici platformi i radnici u lancima snabdijevanja moraju biti adekvatno zaštićeni od eksploatacije.

“Direktive će imati regionalni uticaj i, što je od kritične važnosti, predstavljaće presedan za vlade svuda u svijetu da zaustave zloupotrebu sa kojom se suočavaju radnici u ovim novim poslovnim modelima.

“To takođe znači da će radnici i njihovi sindikati ostati na oprezu radi uočavanja novih izazova i obrazaca u svijetu rada, kako bi osigurali da se poštuju ljudska i radnička prava kao  i životna sredina.”

Razvoj događaja dolazi godinu dana prije nego što bi Međunarodna organizacija rada trebalo da započne razgovore o novom standardu za regulisanje pristojnog rada u platformskoj ekonomiji. Globalni sindikalni pokret zahtijeva jak, zaštitni međunarodni standard, sa ključnom ulogom sindikata da radnicima platforme garantuju pravo na pristojan rad.

Preuzeto sa www.ituc-csi.org


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!