Radnici u JPŠ „Šume Republike Srpske“ primorani da isplatu zaostalih plata traže putem suda

Radnici u JPŠ „Šume Republike Srpske“ primorani da isplatu zaostalih plata traže putem suda
Radnici u JPŠ „Šume Republike Srpske“ primorani da isplatu zaostalih plata traže putem suda

Sjednica Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske održana je 1. juna 2023. godine u Trebinju. Članovi Republičkog odbora su, između ostalog, razmatrali stanje u Sindikalnim organizacijama, kao i podnošenje tužbi i krivičnih prijava protiv odgovornih lica koja ne isplaćuju plate u potpunosti ili djelimično.

Naime, radnici zaposleni u JPŠ  “Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac  primorani su da isplatu  zaostalih plata traže putem suda. Na sjednici Republičkog odbora ovog sindikata je doneseno niz odluka koje treba da poprave položaj radnika u svim preduzećima koje Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS predstavlja pred poslodavcima. Posebno je izražen izostanak isplate plata u nekoliko organizacionih dijelova u JPŠ „Šume Republike Srpske“, koje su dodatno umanjene, jer je umanjena cijena rada. Za rješavanje ovog problema biće angažovana Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske. Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju svi članovi sindikata koji će, koristeći zakonsku regulativu o platnom listiću kao izvršnoj ispravi putem suda, riješiti probleme. Takođe će se, kako je zaključeno na sjednici Republičkog odbora u Trebinju, podnositi krivične prijave protiv odgovornih lica, koja su samovoljno umanjila cijenu rada, a za razliku u cijeni rada od dogovorene, podnosiće se tužbe protiv preduzeća za naknadu štete. Poseban akcenat je stavljen na zahtjev za ovjeru knjižica u svim preduzećima u kojima nisu uplaćeni doprinosi. Na sjednici je dogovoren i način organizovanja radničkih sportskih susreta u ovom sindikatu.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!