Радници преварени – По Министарству рада најнижа плата у РС је 250 КМ!

Радници преварени – По Министарству рада најнижа плата у РС је 250 КМ!
Радници преварени – По Министарству рада најнижа плата у РС је 250 КМ!

БАЊАЛУКА – Према тумачењу Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске у најнижу плату од 520 марака улази и превоз и топли оброк, те сви други додаци као што су накнаде за прековремени рад, рад празницима, ноћни рад, дневнице…, те тако најнижа плата коју радник мора да добије износи око 250 марака, открива портал CAPITAL. У Савезу синдиката РС траже хитно састанак и објашњење из Владе РС.

Наиме, Министарство рада и борачко – инвалидске заштите дало је мишљење о томе како треба тумачити Одлуку о најнижој плати у РС.

„Најнижа плата је утврђена Одлуком о најнижој плати и исплаћује се када обрачуната плата радника за редован рад, која се састоји од дијела плате за обављени рад и времена проведеног на раду, увећања плате прописаних законом, општим актом и уговором о раду и других примања по основу радног односа, у складу са законом, општим актом и уговором о раду, износи мање од утврђене најниже плате“, навела је помоћник министра рада Мира Васић.

Генерални секретар Савеза синдиката РС Горан Станковић рекао је да је мишљење Министарства рада у потпуности дерогирало одлуку Владе РС којом је утврђена плата од 520 КМ.

„Према мишљењу Министарства у најнижу плату улази плата коју чини коефицијент, цијена рада и радни учинак, увећања плате по основу минулог рада, рада ноћу, прековременог рада и друга примања гдје спада топли оброк, па чак и дневнице када се узме у обзир тумачење Министарства. То је у потпуности супротно опредјељењу Владе да најнижа плата буде 520 КМ. Сада, према овом тумачењу Министарства, послодавац у најнижу плату може урачунати топли оброк што је недопустиво и није била намјера да се ово питање на такав начин уреди“, рекао је Станковић, када смо га упознали са званичним мишљењем помоћника министра рада.

Савез синдиката ће тражити хитан састанак у Министарству рада да види да ли је то званичан став Министарства, а тражиће и изјашњење Владе.

„Ако Влада подржи такав став Министарства, тражићемо промјену Одлуке о најнижој плати, то онда није најнижа плата, већ најниже примање. У Одлуци стоји да се најнижа плата исплаћује у износу од 520 КМ, а у самом Закону јасно је наведено да се најнижа плата исплаћује за пуно радно вријеме и просјечно остварене резултате радника“, казао је Станковић.

Додао је да се ово питање мора хитно рјешавати.

„Радници су на овај начин оштећени, а то није било ни опредјељење Владе, ни нас, дефинисали смо да је најнижа плата 520 КМ, колико радник мора да прими, а не да то обувата сва увећања и друга примања. Ако се одбију додаци, испада да је најнижа плата само 250 КМ“, рекао је Станковић.

Адвокат Александар Сајић каже за CAPITAL да је ријеч о томе да Министарство превише дословно тумачи норму и да је тумачење правника да у основну, најнижу плату, не улази топли оброк и превоз или накнада за ноћни рад или други додаци.

„То би онда значило да, ако је неко мјесец дана на боловању, онда он прима износе који су мизерни, таква пракса није била до сада, сматрало се да је основна плата коефицијент пута цијена рада, а да су све друго додаци на плату. Вјерујем да је и Синдикат када је преговарао са партнерима око тога подразумјевао да најнижу плату посматра као плату која се састоји од накнаде за рад, без додатака на плату као што је топли оброк или превоз. Ако у најнижу плату улази и топли оброк, онда то значи да најнижа плата није 520 КМ. Топли оброк је накнада, питање је шта је с случајем када имамо организован топли оброк код послодавца, да ли он онда не треба исплаћивати 520 КМ, већ неки мањи износ?“, казао је Сајић.

Он каже да се за тумачење Министарства не може рећи да је скроз погрешно, јер је норма непрецизна, али да није на трагу онога што је био резултат социјалног дијалога између Синдиката, послодаваца и Владе.

„Према тумачењу Министарства у најнижу плату улазе и сви додаци на плату. Ако је неко на боловању може добити 250 марака јер неће имати превоз, топли оброк…, а причамо о најнижој плати која је дупло већа. Непрецизна је одредба и Министарство је тумачи непоштено“, истакао је Сајић.

Извор: Capital.ba

Реакција Душка Милуновића, министра рада Републике Српске о најнижој плати

Одлука о најнижој плати, Службени Гласник Републике Српске 03/20 од 17.01.2020. године
Одлука о најнижој плати, Службени Гласник Републике Српске 03/20 од 17.01.2020. године

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!