Radnici, obratite pažnju na obračun plate!

Radnici, obratite pažnju na obračun plate!
Radnici, obratite pažnju na obračun plate!

Od januara mjeseca najniža plata u Republici Srpskoj, Odlukom Vlade Republike Srpske, za 2024. godinu iznosi 900 KM u neto iznosu. Podsjećamo radnike Republike Srpske da Zakon o radu Republike Srpske jasno definiše da radnik u Srpskoj ostvaruje pravo na bruto platu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Bruto plata, koja je vlasništvo radnika, sastoji se od osnovne plate i uvećanja plata propisanih Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, poreza na dohodak i doprinosa. Poslodavac sa radnikom može samo ugovoriti platu u bruto iznosu. Zakonom o doprinosima jasno je definisano i da zbirna stopa doprinosa iznosi 31% na bruto iznos.  Zakonom o porezu na dohodak RS je propisao da poreski obveznik poreza na lična primanja ima pravo na osnovni lični odbitak u iznosu od 12.000 KM godišnje od poreske osnovice (1.000 KM mjesečno).

Ukoliko radnik u Srpskoj prima najnižu platu u neto iznosu od 900 KM, njegova bruto plata je 1.344,26 KM. Od navedenog iznosa 416,72 KM čine doprinosi. Važno je podsjetiti radnike da se doprinosi dijele u četiri kategorije: doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje, doprinos za dječiju zaštitu i za osiguranje od nezaposlenosti. Kada se navedeni iznos od 416,72 KM  raspodjeli, to znači da 248,69 KM ide u PIO; 137,11 KM za zdravstvenu zaštitu; 22,85 KM iznosi doprinos za dječiju zaštitu, dok 8,07 KM čini doprinos za osiguranje od nezaposlenosti. Sav novac je vlasništvo radnika i njega dalje, iz pomenutih fondova, koriste radnici Republike Srpske. Fond PIO RS, kao što je poznato isplaćuje penzije i njih niko ne daje penzionerima, već su te penzije tokom radnog vijeka zarađene, kao što je i svaka plata koju poslodavac isplati svom radniku, zarađena. Od doprinosa koji se uplaćuju za zdravstvenu zaštitu radnici koriste zdravstvene usluge, primaju naknadu plate za vrijeme bolovanja, a ženama koje čuvaju trudnoću i radnicima oboljelim od malignih oboljenja, koji su na bolovanju više od mjesec dana, neto platu u punom iznosu obezbjeđuje Fond zdravstevnog osiguranja RS. Od novca koji ide u Fond za dječiju zaštitu, između ostalog, u potpunosti se finansira porodiljsko odsustvo. Od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti isplaćuju se novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, na koje radnici imaju pravo ukoliko ostanu bez posla, ne svojom krivicom.

U Budžet Republike Srpske direktno idu porezi, koji na najnižu platu iznose 27,54 KM, po radniku, zato što je iznos od 1.000 KM bruto, neoporeziv.

Jedina grana u privredi, koja ima značajne olakšice i plaća najmanje doprinose jeste grana tekstila, kože i obuće.  Poslodavac će u ovoj grani na  iznos najniže plate od 1.054,48 KM u bruto iznosu poreze i doprinose platiti 154,48 KM, odnosno 289,78 KM manje u odnosu na sve ostale poslodavce u Srpskoj. Isti iznos od 154,48 KM poreza i doprinosa poslodavci u ovoj grani plaćaju za plate do 1.260,00 KM u netu. To znači da će na neto iznos plate od 1.260,00 KM poslodavac u grani tekstila, kože i obuće, platiti  488,65 KM manje poreza i doprinosa, u odnosu na ostale poslodavce u Srpskoj. Za sve plate iznad ovog iznosa, poslodavci obračunavaju i uplaćuju redovne poreze i doprinose.

Podsjećamo da je od početka 2022. godine, posljednjim izmjenama Zakona o radu, definisano da je poslodavac dužan da radniku uruči pismeni obračun plate (platnu listu sa svim elementima od kojih se sastoji plata i ostale naknade), odnosno da je u slučaju ako to ne učini, predviđena sankcija u  vidu novčane kazne u iznosu od 2.000 do 12.000 KM. Platna lista ima snagu izvršne sudske isprave.

Pozivamo još jednom sve radnike u Republici Srpskoj da obrate pažnju na isplatu januarske plate, da obrate pažnju na svoju platnu listu i da se, ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu, obrate Savezu sidnikata Republike Srpske. Podsjećamo da najnižu platu u Srpskoj, koja je zaštitna kategorija, trebaju primati isključivo NK radnici. Na iznos najniže plate, radnicima mora biti uplaćen topli obrok (ukoliko poslodavac ne priprema topli obrok) i ostale naknade i obračunat minuli rad. 


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!