Прва Конференција: „Учитељ за бољу будућност Српске“

Прва Конференција: „Учитељ за бољу будућност Српске“
Прва Конференција: „Учитељ за бољу будућност Српске“

Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске већ дужи период упозорава и захтијева од Владе Републике Српске да се заврши изједначавање плата запослених у сектору образовања са платама других корисника буџета у Републици Српској.  Влада Републике Српске је имала обавезу из Меморандума о заједничким мјерама који је потписан између Савеза синдиката Републике Српске и Владе Републике Српске, да у трогодишњем периоду ( 2019-2022) изједначи платне коефицијенте, односно плате запослених, из сектора образовања, науке и културе  ВСС са одговарајућим  коефицијентима  ВСС у јавној управи Републике Српске.

Платни коефицијенти запослених у образовању, науци и култури су изједначени са платним коефицијентима у јавној управи у свим стручним спремама, осим код ВСС. Запослени  у образовању, науци и култури  са ВСС имају много мању плату од радника ВСС  у јавној управи, а то номинално  износи преко 300 КМ.

Конференција „Учитељ за бољу будућност Српске“, која је одржана 5. октобра 2022. године у Бањалуци, на којој су учествовали најодговорнији људи у сектору образовања, (предсједник Синдиката ОНК Републике Српске Драган Гњатић, министар просвјете и кутуре Републике Српске Наталија Тривић, министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске Срђан Рајчевић, директор Педагошког завода Републике Српске Предраг Дамјановић) након два панела која су фокусирала позицију радника, учитеља у сектору образовања је јасно показала да је то неправда која мора бити  исправљена у наредном периоду, односно да од позиције и вредновања рада запослених у сектору образовања, науке и културе зависи не само квалитет образовања, примарно, већ и  развој Републике Српске.

 Добра мотивација и добри услови рада сигурна су будућност Републике Српске, ако говоримо о сектору образовања. Стање у образовању је лоше у односу на јавну управу, која се као и образовање, финансира из буџета Републике Српске и то радници, чланови Синдиката ОНК  Републике Српске неће више да трпе.

ЗАКЉУЧЦИ:

 1. Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске од Владе Републике Српске  и ресорних министарстава  захтијева да испоштују  одредбе из потписаног Меморандума о  заједничким мјерама којима је предвиђено да се „изврши анализа плата радника ВСС у образовању и култури са платама радника ВСС у другим областима јавне управе, те изради план изједначавања плата од 2019. до 2022. године“.
  Синдикат ОНК  Републике Српске тражи повећање примања  за све  запослене у области образовања и културе Републике Српске.
  Да би до овога дошло  потребно је предвидјети одговарајућа новчана средства у буџету Републике Српске за наредну годину.
 2. Уколико Влада Републике Српске не испоштује важеће одредбе Меморандума о изједначавању платних коефицијената Синдикат ОНК Републике Српске ће предложити нови Меморандум министру просвјете и културе Републике Српске и министру за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, са Приједлогом како изједначити плате запослених у образовању са јавном управом у најкраћем реалном року.
 3. Од предсједника и Републичког одбора Синдиката ОНК Републике Српске се захтијева да у преговорима са ресорним министрима у Влади Републике Српске,  аргуменатима, чињеницама и анализом испреговарају Меморандум, који мора бити прихваћен и примијењен.
 4. Од предсједника и Републичког одбора Синдиката ОНК Републике Српске се тражи да у Програму рада за наредни период, Меморандум буде на првом мјесту, да се прати његова реализација и на вријеме реагује, уколико буде одступања од стране ресорних министара, односно Владе Републике Српске.
  Од предсједника и Републичког одбора  Синдиката ОНК Републлике Српске се тражи да о томе информишу Скупштину.
 5. Синдикат ОНК Републике Српске тражи од ресорних министарстава да представници Синдиката учествују у изради свих законских и подзаконских аката.  Да једном годишње извјешатава о учешћу представника Синдиката ОНК  Републике Српске  у изради законских и подзаконских аката.
  Од предсједника и Републичког одбора  Синдиката ОНК Републлике Српске се тражи да извјесте  Скупштину о учешћу представника синдиката у изради законских и подзаконских аката са ресорним министарствима.
  Синдикат ОНК Републике Српске  мора на вријеме реаговати и предлагати ставове и закључке који су битни за запослене  у области образовања и културе који би требали бити сасатавни дио законских рјешења, правилника и упутстава.
 6. Од ресорних министара захтијевати да представници Синдиката ОНК Републике Српске  буду именовани у сваку радну групу која се бави и чији је задатак да мијења односе у сектору образовања, без обрзира да ли се ради о стратешким документима, законима, правилницима, упуствима и одлукама.
 7. Од предсједника и Републичког одбора Синдиката ОНК Републике Српске се тражи да до краја године буду предложене мјере за трогодишњи период, како сачувати радна мјеста у образовању, односно како запослити раднике у образовању, да би се избјегао било какав вишак у овој области.
 8. Од предсједника и Републичког одбора Синдиката ОНК Републике Српске се тражи да се најмање у два мјесеца одржи званичан састанак са послодавцима, конкретно министром просвјете и културе Републике Српске и министром за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, с циљем размјене информација, уважавање приједлога Синдиката ОНК Републике Српске  и поправљања услова рада запослених у сектору образовања.
 9. Од предсједника и Републичког одбора  Синдиката ОНК  Републике Српске, након анализе одржане Конференције „Учитељ за бољу будућност Српске“ се захтијева да се макар једном годишње одржи тематска конференција, која би се бавила питањима која су у тој години битна и актуелна за запослене у предшколском, основном, средњем и високом образовању.

ПРЕДСЈЕДНИК
Драган Гњатић с.р


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!