Продужено важење одредби Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе до 31.3.2022. године.

Продужено важење одредби Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе до 31.3.2022. године.
Продужено важење одредби Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе до 31.3.2022. године.

На захтјев Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, Влада Републике Српске је на својој 111. сједници, одржаној 4.3.2021. године донијела Одлуку о  продужењу важења одредби Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе до 31.3.2022. године.

Одлука о продужењу важења Посебног колективног уговора објавњена је у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 21/21.

У складу са одредбама Посебног колкетивног уговора и Одлуком Владе Републике Српске  о продужењу важења Посебног колективног уговора, потребно је да отпочну преговори између предсједника синдикалних организација и градоначелника/начелника општина  око закључивања нових или продужења важења постојећих Колективних уговора на нивоу локалних заједница.

У току претходних 10 дана успјешно су обавњени преговори и закључени Колективни уговори у Градској управи Бијељина и Градској управи Требиње.

За било коју врсту помоћи око преговора и закључивања Појединачних  колективних уговора на нивоу локалне заједнице, на располагању Вам стоје стручне службе Савеза синдиката, те органи и предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске.

Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (Сл. Гл.  21/21, 15.03.2021.)

Измјене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе којим су утврђени коефицијенти и распон цијене рада од 110 КМ до 145КМ.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!