Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske o najnižoj plati i drugim aktuelnim pitanjima

Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske o najnižoj plati i drugim aktuelnim pitanjima
Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske o najnižoj plati i drugim aktuelnim pitanjima

Sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske održana je 14. novembra 2023. godine, a sjednici su, pored članova Predsjedništva, prisustvovali izvršni sekretari, povjerenici u sindikalnim kancelarijama i pravnici u službi za besplatnu pravnu pomoć. Na sjednici se raspravljalo o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske, sa akcentom na pregovore o visini iznosa najniže plate za 2024. godinu i imenovanju članova Odbora za vođenje pregovora radi zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora od strane socijalnih partnera.

Predsjedništvo je razmatralo i prijedloge globalnih i sektorskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. godinu. Na sjednici je bilo riječi o aktivnostima granskih sindikata sa posebnim akcentom na stavove granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika kod kreiranja Budžeta Republike Srpske za 2024. godinu, te je analizirano stanje u sindikalnim organizacijama.

Prethodno je održan i radno-konsultativni sastanak pravnika, izvršnih sekretara i povjerenika Saveza sindikata Republike Srpske. Na sastanku je analizirana primjena Zakona o radu Republike Srpske.  


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!