Договорено је да се до 19. јануара одржи састанак представника синдиката са већинским власником капитала и менаџментом предузећа

Договорено је да се до 19. јануара одржи састанак представника синдиката са већинским власником капитала и менаџментом предузећа

Договорено је да се до 19. јануара одржи састанак представника синдиката са већинским власником капитала и менаџментом предузећа