У предузећу а.д. Рудник боксита Сребреница одржан је састанак синдикалног одбора са Директором предузећа

У предузећу а.д. Рудник боксита Сребреница одржан је састанак синдикалног одбора са Директором предузећа

У предузећу а.д. Рудник боксита Сребреница одржан је састанак синдикалног одбора са Директором предузећа