Potpisan Sporazum o obrazovanju Odbora za pregovore

Potpisan Sporazum o obrazovanju Odbora za pregovore
Potpisan Sporazum o obrazovanju Odbora za pregovore

U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave danas je potpisan Sporazum o obrazovanju Odbora za pregovore, koji obrazuju Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS i Sindikat uprave, kao reprezentativni sindikati u oblasti javne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja. Pomenuti Odbor se obrazuje radi ostvarivanja osnovnog cilja, a to je pregovaranje i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske. Odbor za pregovore će pregovarati i zaključiti Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Podsjećamo, na inicijativu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, koji djeluje u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske je 3. maja 2023. godine donio odluku kojom je nezakonitim i neustavnim proglašen Posebni kolektivni ugovor u oblasti uprave koji su potpisali ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske Senka Jujić i predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić.

Ovo je drugi po redu Posebni kolektivni ugovor (23. februara 2023. godine neustavniim i nezakonitim proglašen je PKU za zaposlene u lokalnoj samoupravi), koji su potpisali ministar uprave i lokalne samouprave RS i predsjednik Sindikata uprave RS, a da je od strane Ustavnog suda proglašen neustavnim i nezakonitim.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!