Постојећи Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе је на снази у пуном капацитету

Постојећи Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе је на снази у пуном капацитету
Постојећи Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе је на снази у пуном капацитету

Влада Републике Српске је, на захтјев Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, донијела нови Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе, након истека Измјена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске. Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске објављена је 15.3.2021.године у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 21/21 и примјењује се до 31.3.2022. године. Постојећи Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе је на снази у пуном капацитету и све његове одредбе се примјењују на све запослене у јединицама локалне самоуправе, без изузетка. Свака друга информација у вези саопштења Уставног суда Републике Српске је нетачна и злонамјерна, јер су права радника запослених у локалним заједницама у потпуности заштићена.

Представници Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске су се 14. јула 2021. године, из Саопштења за јавност Уставног суда Републике Српске, упознали са Одлуком коју је донио Уставни суд РС у предмету број У-65/20, којом је утврђено да Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске.

Обавјештавамо све раднике запослене у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској да оваква Одлука нема никаквог правног утицаја  на права радника запослених у 64 локалне заједнице у Републици Српској, јер је Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, који је проглашен неуставним, престао да важи 4.3.2021. године.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!