Појачана контрола исплате плата у ковертама

Појачана контрола исплате плата у ковертама
Појачана контрола исплате плата у ковертама

Пореска управа Републике Српске појачаће контроле у Српској, с циљем откривања пореских обвезника који исплаћуј удио плате у готовом новцу, односно у коверти.

– Посебан нагласак у овим контролама биће на пореским обвезницима који пријављују раднике на минималан износ плате, док ће бити анализиран однос добити пореског обвезника и броја пријављених радника на минималну плату – саопштено је данас  из Пореске управе Републике Српске.

У саопштењу се подсјећа да је у јулу и августу Пореска управа извршила 42 контроле пореских обвезника који су исплаћивали минимална лична примања, те су код 18 утврђене неправилности у обрачуну пореза и доприноса, због чега је наложено плаћање обавеза по основу доприноса у износу од  589.517КМ, а по основу пореза 120.789 КМ.

-Све ово дешава се упркос чињеници да је Влада Републике Српске, која константно ради  на изналажењу мјера који би утицале на растерећење привреде и побољшање положаја радника, доношењем Закона о подстицајима у привреди створила претпоставке, како за повећање плата у реалном сектору, тако и привлачењу домаћих и страних инвеститора у привреди – истиче се у саопштењу.

Законом о подстицајима у привреди, привредни субјекти остварују право на подстицај за повећање плата у два обрачунска периода, од којих је један од 1. јануара до 30. јуна, а други од 1. јула до 31. децембра у календарској години.

Захтјев за подстицај за повећање плате радника привредни субјекти подносе Министарству привреде и предузетништва најкасније у року од 60 дана од дана истека обрачунског периода за који се тражи подстицај, док Пореска управа обрачунава и провјерава повећање плате и плаћених доприноса, појединачно по раднику код привредног субјекта.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!