Поднесена иницијатива Уставном суду РС за оцјену уставности и законитости Измјена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи

Поднесена иницијатива Уставном суду РС за оцјену уставности и законитости Измјена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи
Поднесена иницијатива Уставном суду РС за оцјену уставности и законитости Измјена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи

Бранко Зеленовић, предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, поднио је иницијативу Уставном суду РС за оцјену уставности и законитости из разлога што су Измјене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи, „Службени гласник Републике Српске“ број 8/22;

  • НЕУСТАВНЕ
  • НЕЗАКОНИТЕ
  • ДИСКРИМИНАТОРСКЕ
  • НЕПРИХВАТЉИВЕ

Измјенама и допунама ПКУ је продужено важење Одредби Колективног уговора, који је престао да важи. Измјенама и допунама ПКУ не долази до повећања плата, већ су радници запослени у локалној самоуправи добили 15-17 КМ, по основу техничког усклађивања са донесеним законским рјешењима у вези преласка са нето на бруто обрачун плате и смањења збирне стопе доприноса, а свим радницима који се финансирају из Буџета плате су повећане 50-70 КМ.

Из процеса преговора је искључен репрезентативни Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, који је већински репрезентативни Синдикат у јединицама локалне самоуправе.

Захтјевамо нови Посебни колективни уговор, којим ћемо повећати плате свим радницима у локалној самоуправи, а не да дискриминаторским одредбама доводимо раднике у неравноправан положај, посебно раднике са високом стручном спремом.

По завршетку процеса, тражићемо одговорност надлежног министарства и министрице Сенке Јујић, јер су свјесно закључили неуставне и незаконите одредбе Измјена и допуна Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!