Отпочети преговоре око утврђивања најниже плате за 2024. годину

Отпочети преговоре око утврђивања најниже плате за 2024. годину
Отпочети преговоре око утврђивања најниже плате за 2024. годину

Предсједница Савеза синдиката и члан Економско-социјалног савјета Републике Српске Ранка Мишић захтијева од министра рада и борачко-инвалидске заштите и предсједника Економско-социјалног савјета Републике Српске Данијела Егића да што прије закаже сједницу Економско-социјалног савјета, како би отпочели преговори око утврђивања нето износа најниже плате за 2024. годину. Најнижа плата је посљедњи пут повећана у јануару 2023. године, са тадашњих 650 на 700 КМ. На сједници Економско-социјалног савјета, која треба да се одржи у року прописаном Пословником о раду Економско-социјалног савјета Републике Српске, Савез синдиката је предложио да друга тачка дневног реда буде реализација Закључка Владе Републике Српске о отпочињању преговора око закључивања Општег колективног уговора – Презентовање преговарачког тима и утврђивање рокова, а све у складу са Закључком Владе Републике Српске и закључцима са посљедњег састанка социјалних партнера са предсједником Владе Републике Српске, који је одржан 18. септембра 2023. године.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!