Основни циљ Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС нови Посебни колективни уговор за запослене у локалној самоуправи и веће плате

Основни циљ Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС нови Посебни колективни уговор за запослене у локалној самоуправи и веће плате
Основни циљ Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС нови Посебни колективни уговор за запослене у локалној самоуправи и веће плате

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске одржао је данас у Теслићу редовну Скупштину, на којој су своје ставове о најважнијим питањима изнијели делегати у име 57 синдикалних организација, које су у саставу овог синдиката. Предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС Бранко Зеленовић је истакао да је основни циљ овог синдиката потписивање Посебног колективног уговора у области локалне самоуправе и повећање плата, јер већина локалних заједница има најнижу цијену рада и најниже плате.

„Као што вам је познато, Уставни суд РС је у фебруару мјесецу донио Одлуку да незаконитим и неуставним прогласи Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе. Ми смо приступили преговорима са Министарством управе и локалне самоуправе РС и у наредном периоду ћемо интезивно радити на изради новог Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе“, каже Зеленовић.

Зеленовић је Теслићу подсјетио новинаре да је Синдикат локалне самоуправе, упрaве и јавних служби РС поднио Уставном суду РС иницијативу за оцјену уставности посебних колективних уговора за запослене у управи и јавним службама, јер је овај синдикат игнорисан од стране надлежних министарстава, као што је то био случај и са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе.

„Чекамо Одлуку Уставног суда РС. Надлежни су у ранијем периоду заборавили да у овој области постоје два репрезентативна синдиката“, поручује Зеленовић.

Предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС Бранко Зеленовић каже да овај синдикат неће одустати од издвајања топлог оброка и регреса из основне плате. Иако су у протеклом периоду поједини грански синдикати потписали Споразум и одрекли се топлог оброка, овај синдикат ће у наредном периоду, заједно са Синдикатом здравства и социјалне заштите поново актуелизовати ово питање и борити се за права која припадају радницима, а чија примања су дефинисана законима о платама и чије плате се финансирају из буџета. Подржавају захтјеве Савеза синдиката РС за нови систем плата у Српској, јер је важно да се потпише Општи колективни уговор и грански колективни уговори у реалном сектору. Делегати су на Скупштини усвојили Извјештај о раду за 2022. годину и Програм рада за 2023. годину.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!