Održana vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske

Održana vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske (Snapshot Dnevnik RTRS)
Održana vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske (Snapshot Dnevnik RTRS)

Vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske održana je juče u Banjoj Luci, u prostorijama Republičke uprave za inspekcijske poslove. Članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta RS razmatrali su Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. godina (po hitnom postupku), kao i Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu, takođe po hitnom postupku. Savez sindikata Republike Srpske glasao je za Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. godina, a protiv Prijedloga budžeta za 2024. godinu, jer većina granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika, a koji djeluju u okviru Saveza sidnikata Republike Srpske, nije u Budžetu za narednu godinu prepoznala povećanje plata i primanja. Od ukupno pet granskih sidnikata budžetskih i fondovskih korisnika, jedino Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Srpske podržava Budžet, jer je predviđeno dodatnih 22 miliona KM u narednoj godini za izjednačavanje platnih koeficijenata zaposlenih u obrazovanju i kulturi sa visokom stručnom spremom, sa ostalim radnicima u upravi.

Prije usvajanja dnevnog reda sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, Savez sindikata RS izrazio je svoje nezadovoljstvo i uputio oštar protest ministru rada i boračko-invalidske zaštite, koji je i predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta zbog činjenice da će se na dnevnom redu Narodne skupštine RS u utorak, 12. decembra 2023.godine, naći izmjene tri važna zakona za radnike, koje je Vlada RS usvojila na sjednici, a da ih prethodno nije uputila na Ekonomsko-socijalni savjet.

Naime, Savez sindikata Republike Srpske najoštrije osuđuje i ne prihvata nikakvo upućivanje u proceduru zakona koji se direktno tiču radnika Republike Srpske, a to su Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti,  Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu – po hitnom postupku  i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti – po hitnom postupku. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS je u skladu sa zakonskim obavezama, bio dužan da formira radnu grupu koju čine tri socijalna partnera, predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade Republike Srpske, kako bi izvršio analizu postojećih zakona. Savez sindikata Republike Srpske je, kao ozbiljan socijalni partner, uputio oštar protest i predsjedniku Vlade Republike Srpske.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!