Одржана Прва конститутивна сједница генералног вијећа ССРС

Одржана Прва конститутивна сједница генералног вијећа ССРС
Одржана Прва конститутивна сједница генералног вијећа ССРС

У Дому синдиката у Бањалуци, 13. јула 2017. године, одржана је Прва, конститутивна сједница Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске, које броји 39 чланова.
На сједници којом је предсједавала предсједница Савеза синдиката Републике Српске, усвојен је Пословник о раду овог, највишег органа СС РС између два конгреса.
Генерално вијеће СС РС усвојило је сљедеће закључке:
1. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске верификовало је састав Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске за мандатни период 2017 – 2021.годину који броји 17 чланова, а којег чине 15 предсједника гранских синдиката, предсједник и генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске.
2. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске је донијело Одлуку о разрјешењу генералног секретара Велке Оџаковић због одласка у старосну пензију. Послове и дужности генералног секретара до избора новог, обављаће и вршити Горан Станковић, дипломирани правник у Савезу синдиката Републике Српске, у складу са Статутом и другим актима Савеза.
Савез синдиката Републике Српске ће Велку Оџаковић, уколико она буде у могућности, због њене стручности, знања из радно-правног законодавства и искуства у синдикалном раду, ангажовати у одређеним ситуацијама у складу са законским прописима.
3. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске прихватило је учешће у Радној групи за Анализу примјене Закона о раду коју је формирало Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске у оквиру пројекта „Подршка социјалним партнерима у социјалном дијалогу“.
4. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске прихватило је информацију са трипартитног састанка на тему презентовања методологије за израду Анализе о примјени Закона о раду од стране експерата Међународне организације рада уз закључак да се у Нацрту пројектног задатка за студију о утицају законодавних реформи у области радних и индустријских односа у БиХ – Република Српска дода тачка „Утицај законодавних промјена на права и заштиту права радника“. Од три независна експерта из области права, економије и статистике, који ће урадити Анализу примјене Закона о раду, која ће садржавати евентуални приједлог будућих мјера у радном законодавству, Савез синдиката Републике Српске ће предложити независног и стручног експерта из правне области.
5. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске је закључило да се прије израде Анализе од стране независних експерата одрже јавне расправе у већим центрима у Републици Српској, на којима би сви заинтересовани, посебно радници и синдикати имали прилику да укажу на одредбе Закона о раду које су нејасно дефинисане или недоречене.
6. Задужује се Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске да одмах крене у израду анализе примјене Закона о раду са позиције синдиката.
У изради Анализе учествоваће и три правника и један економиста и то: Владимир Јевтић, Зоран Стевандић, Милорад Митровић (уколико му могућности то буду дозвољавале) и Славица Елез, чланови Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске.
7. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске донијело је Одлуку да се у првој половини септембра мјесеца 2017.године одржи дводневни семинар за чланове органа Савеза синдиката Републике Српске.

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!