Одржана 16. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

Одржана 16. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС
Одржана 16. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

На 16. сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, одржаној 12.12.2020.године у Теслићу, расправљало се о актуелном стању у предузећима из области шумарства, прераде дрвета и папира,  везано за права радника прописана Законом,колективним уговорима и осталим актима,одржавању редовних избора у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС, те о активностима Савеза синдиката Републике Српске.

Након свеобухватне расправе донесени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

 1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске, везану за реализацију захтјева Савеза синдиката Републике Српске упућених Влади Републике Српске, који се односе на Програм економских реформи Републике Српске за период 2021- 2023. година и Буџет Републике Српске за 2021 годину. Савез синдиката Републике Српске прихватио је приједлоге оба  стратешка документа из разлога што је Влада Републике Српске уважила захтјеве које је упутио Савез синдиката Републике Српске.
  Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС даје пуну подршку Савезу синдиката Републике Српске  и на реализацији захтјева за повећањем најниже плате у Републици Српској у 2021. години са 520 на 550 КМ.
 1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, на основу изнесених информација од стране чланова Републичког одбора, констатовао је да у области шумарства, прераде дрвета и папира за вријеме пандемије вируса Covid-19 није дошло до нарушавања пословања, односно обуставе производње, те да није било злоупотребе права радника регулисаних Законом, колективним уговорима и осталим актима, која се односе на исплату плата и осталих примања, поштивања мјера заштите и здравља на раду, нити отпуштања радника. Изузетак, представља предузеће ,, Нова Дипо,, Доњи Подградци, гдје се одређени број радника и то искључиво чланова синдиката,  од почетка пандемије незаконито налази на плаћеном одсуству уз исплату најниже плате. О овим повредама права радника упознате су надлежне републичке институције и међународне синдикалне асоцијације, чија смо чланица.
 2. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске даје пуну подршку активностима Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац на заштити права радника запослених у Јавном предузећу кроз покушај да се путем Анекса Колективног уговора умање права радника.

  Анекс Колективног уговора, који је понудила  Управа Јавног предузећа , а што је био прихватио други мањински, жути синдикат  је предвиђао да се топли оброк урачуна у плату, односно у платни коефицијент, што је било неприхватљиво из два разлога : јер је  супротно одредбама Закона о раду , што је потврдило Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС у свом одговору број:16-04/1-12-383/20 од 24.09.2020.године,  и  што би се тим Анексом смањиле плате за преко 2700 радника запослених у Јавном предузећу  са мањим примањима, што је показала анализа Стручне службе Савеза синдиката Републике Српске. Такође Законом утврђена процедура преговора око усаглашавања Анекса Колективног уговора није била испоштована.
 1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС подржао је и Закључак Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац од 1.8.2020. године из Бијељине који се односи на понуду везану за Европски добровољни фонд, гдје је  неопходно, да се обавезно испоштује принцип добровољности, односно да сваки радник запослен у Јавном предузећу самостално својим потписом одлучује да ли ће  прихватити Европски добровољни фонд или не, те да га на то не може нико присилити, нити одлучити у његово име.
 2. У наредном периоду је потребно да се све структуре Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске, ангажују на синдикализацији и едукацији везано за значај чланства у Савезу синдиката Републике Српске, посебно у срединама гдје немамо организован синдикат или гдје су радници прешли у „жути“ синдикат.
 3. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС донио је Одлуку да се код Министарства рада и борачко инвалидске заштите РС  и Пореске управе Републике Српске бришу из Регистра све синдикалне организације које су због престанка рада предузећа по било ком основу престале са радом или више не дјелују у саставу нашег Гранског синдиката.
 4. Чланови Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС прихватили су информацију да ће Стручна служба Савеза синдиката Републике Српске за све синдикалне организације из области шумарства, прераде дрвета и папира извршити пријаву комуналне таксе код Пореске управе РС, те да ће се наставити активности за стварањем услова, како би се у свим локалним заједницама, синдикалне организације ослободиле обавезе плаћања годишње комуналне таксе.
 5. У складу са Одлуком о одржавању редовних избора у Савезу синдиката Републике Српске, Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС донио је Одлуку о одржавању редовних избора у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС на свим нивоима.Избори ће започети  01.марта 2021. године и биће одржани на нивоу синдикалних организација, Гранског синдиката, Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ,, Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, те на нивоу Актива младих и Актива жена.

  Реализација Одлуке о одржавању редовних избора  у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС зависиће од епидемиолошке ситуације и одлука Републичког штаба за ванредне ситуације.
 1. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

Све активности Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и активности Савеза синдиката Републике Српске можете пратити путем веб и facebook странице Савеза синдиката Републике  Српске, www.savezsindikatars.org


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!