Održan sastanak u preduzeću „Alpro“ a.d. Vlasenica

Održan sastanak u preduzeću „Alpro“ a.d. Vlasenica
Održan sastanak u preduzeću „Alpro“ a.d. Vlasenica

U preduzeću „Alpro“ a.d. Vlasenica održan je sastanak predstavnika Sindikata sa novoizabranim direktorom preduzeća. Sastanku su prisustvovali predsjednik Sindikalne organizacije preduzeća Mišel Lazić i članovi sindikalnog odbora, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Radenko Smiljanić, sekretar granskog sindikata Tane Peulić i generalni direktor preduzeća „Alpro“ a.d. Vlasenica Sarantis Vinios.

Na sastanku je analizirana primjena Odluke o najnižoj plati, a bilo je riječi i o povećanju plata. U narednom periodu u planu je poboljšanje proizvodnje, uslova rada i radno tehnološke discipline, a sve u želji da se stvore što bolji uslovi za boljim zaradama i poboljšanje materijalno socijalnog položaja svih zaposlenih.

Dogovoreno je da se u roku od 30 dana usaglasi način povećanja plata, procentualno ili linearno za sve zaposlene, o čemu će pregovarati sindikat i poslodavac.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!