Изражено је и задовољство направљеним искораком у односу на претходни период

Изражено је и задовољство направљеним искораком у односу на претходни период

Изражено је и задовољство направљеним искораком у односу на претходни период