Odbijen Zahtjev Unije poslodavaca Republike Srpske za ukidanje minulog rada na najnižu platu

Odbijen Zahtjev Unije poslodavaca Republike Srpske za ukidanje minulog rada na najnižu platu
Odbijen Zahtjev Unije poslodavaca Republike Srpske za ukidanje minulog rada na najnižu platu

Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske odbijen je zahtjev Unije poslodavaca Republike Srpske za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 128 stav (3) Zakona o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj: 1/16, 66/18  119/21) kojim je regulisano da se najniža plata uvećava po osnovu radnog staža.

Ova odredba Zakona o radu je u primjeni od 1.1.2022. godine, kada je, nakon punih šest godina upornog rada, prihvaćen zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske da se ispravi dugogodišnja nepravda prema radnicima koji primaju najnižu platu, da i oni, kao i svi drugi radnici u Republici Srpskoj, imaju pravo uvećanja plate po osnovu radnog staža (minulog rada) i to najmanje 0,3 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Ovo je još jedan dokaz, kako se Unija poslodavaca Republike Srpske odnosi prema radnicima u Republici Srpskoj, gdje sebi uzimaju za pravo da radniku koji ima  jednu godinu staža, prisvoje 2,10 KM, pa do  radnika koji ima 39 godina staža, prisvoje 81,90 KM na mjesečnom nivou, po osnovu radnog staža, odnosno da taj novac ostane u njihovim džepovima.

Važno je napomenuti da je Ustavni sud Republike Srpske konstatovao, ono što je Savez sindikata Repubike Srpske sve ove godine tvrdio, da najniža plata koju utvrdi Vlada Republike Srpske  predstavlja osnovnu platu ( koeficijent h  cijena rada) odnosno startnu platu na koju idu sva uvećanja plate (prekovremeni rad, rad noću, rad praznikom, stimulacija…) i sva druga primanja radnika (topli obrok, prevoz, regres).

GENERALNI SEKRETAR
Goran Stanković

 

Odluka Ustavnog suda – .pdf


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!