Објављена Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024.годину

Објављена Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024.годину
Објављена Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024.годину

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 114/23 од 29.12.2023. године објављена је Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024.годину.

Најнижа плата износи 900 КМ у нету и примјењиваће се за обрачун плата од јануара 2024. године.

Подсјећамо да најнижа плата представља основну (стартну) плату и да се на износ најниже плате додају увећања по основу минулог рада, рада ноћу, прековременог рада, рада на дане државног празника, отежане услове рада…

На износ најниже плате додају се и накнада за топли оброк, уколико код послодавца није организована исхрана, накнада за превоз, регрес и остала примања.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!