Зграда Дома синдиката, сједиште Савеза синдиката Републике Српске

Зграда Дома синдиката, сједиште Савеза синдиката Републике Српске

Зграда Дома синдиката, сједиште Савеза синдиката Републике Српске