Новим законским рјешењима и потпуном контролом примјене до већих плата радника у Републици Српској

Новим законским рјешењима и потпуном контролом примјене до већих плата радника у Републици Српској
Новим законским рјешењима и потпуном контролом примјене до већих плата радника у Републици Српској

У Бањалуци је завршен први састанак Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске са надлежним министарствима и контролним органима Републике Српске. Састанку су присуствовали представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС, Министарства финансија РС, Пореске управе РС, Републичке инспекције рада и Управне инспекције Републике Српске.

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске је на састанку поновила да се шест година радило на Измјенама и допунама Закона о раду, у којем ће писати да се плате уређују законом и Колективним уговором.

„То значи да сви радници који раде код послодавца морају имати исказану и уређену плату колективним уговором, који представља договор синдиката и послодавца о правима и обавезама радника, и правима и обавезама послодавца. То је најправичније“, каже Ранка Мишић.

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић оцијенила је изузетно значајним што су квалитетно сачињене измјене и допуне Закона о раду, као и Закона о порезу на доходак и Измјене и допуне Закона о доприносима Републике Српске, али сматра неопходним да се сачини Правилник о садржају писаног обрачуна плате и Образац платне листе, како би контролни органи имали уједначену праксу приликом контроле примјене ових закона.

„Сигурно је да постоје савјесни послодавци, али је од изузетног значаја да радници знају своја права и да буду синдикално организовани. Након доношења подзаконских аката за раднике који утврде неправилности неће бити судовања, него само извршење обавеза, јер ће платна листа имати све елементе извршне исправе. И до сада је у Закону о раду помињала платна листа као извршна исправа, али нажалост није имала извршне елементе и суд је није прихватао“, рекла је Мишићева.

У Министарству рада и борачко-инвалидске заштите РС кажу да се поменутим Измјенама и допуна ова три закона дошло до новог обрачуна плате и начина на који се она прописује. С обзиром да Колективних уговора у реалном сектору нема, важно је израдити Правилник о писаном садржају обрачуна плате. Помоћник министра за рад РС Мира Васић каже да се мора јасно дефинисати да је основна плата цијена рада пута коефицијент, али се мора знати и која су то увећања плате. Све то ће тачно бити дефинисано и помоћи ће контролним органима, који ће лакше контролисати послодавце и исплату плата.

„Ми смо надлежни да у року од 60 дана завршимо садржај обрачуна плате, иако смо урадили Правилник, застали смо док не обавимо разговоре са свима и чујемо све приједлоге и мислимо да ћемо тај посао завршити до 22.фебруара. Радници морају знати своја права, јер накнаде на плату и остала примања не смију бити њен дио“, каже Мира Васић.

У Пореској управи Републике Српске подсјећају да су надлежни за пријављивање и плаћање пореза и доприноса на плате, а задње измјене закона утицаће на бољу контролу од  стране Пореске управе РС.  Помоћник директора Пореске управе РС Перса Паић каже да један од најважнијих фактора јесу подзаконски акти Закона о раду, који треба да пропишу и регулишу обрачун плате, односно обрачун свих личних примања запослених на начин да се јасно пропише која су права радника и да ли су права радника на основу Закона о раду и остала примања из радног односа исказана у Уговору о раду, да ли су на њих обрачунати порези и доприноси и наравно плаћени.

„Најважнији акт биће Правилник о обрачуну плате, који треба да садржи и Образац обрачуна плате, којим ће се исказати сва права радника и износи пореза и доприноса“, каже Перса Паић.

У Инспекторату Републике Српске кажу да ће дати свој допринос у изради Правилника, јер је циљ инспекцијских органа да имају што боља законодавно-правна рјешења.

„Рачунамо да ће Правилник унаприједити и олакшати нашу позицију и да лакше контролишемо примјену Закона о раду. Наш циљ је да наше инспекцијске контроле усмјеримо на неодговорне послодавце, и успјели смо у претходној години да контроле усмјеримо на оне који не поштују законе“, каже Момчило Ђекановић, координатор републичке инспекције рада и заштите на раду.

У Савезу сидниката РС кажу да нису задовољни досадашњим радом контролних органа Републике Српске и да неће дозволити да свако законско рјешење које се донесе буде мртво слово на папиру. Резултати инспекције са терена потврђују да је Савез синдиката РС у праву. Од конртола које је Инспекторат вршио, скоро половина је неуредна и на штету је радника.

Ранка Мишић каже да би најнижу плату од 590 КМ у РС требало да има до 1.000 људи, неквалификованих радника, почетника, који немају ни једне године стажа, а не да имамо ситуацију да у РС 125.000 радника прима плату до 600 КМ и то су званични подаци Пореске управе РС.

Предсједништво Савеза синдиката РС вјерује да су се коначно створили услови за потписивање Општег колективног уговора, који немамо шест година. Иако постоје добри и савјесни послодавци, који са синдикатом потписују Појединачне колективне уговоре, до Општег колективног уговора чека нас тежак пут. Измјене и допуне Закона о раду су шанса да се сједне и испреговара Општи колективни уговор, који се трипатитно доноси. Нема прања од одговорности, јер сви морају учествовати у креирању Општег колективног уговора, закључено је након данашњег састанка у Бањалуци.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!