Nastaviti aktivnosti na povećanju plata

Nastaviti aktivnosti na povećanju plata
Nastaviti aktivnosti na povećanju plata

Predstavnici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske dogovorili su danas u Banjoj Luci da nastave aktivnosti kako bi se povećale plate radnicima u prosvjeti, te da se aktivno radi na stvaranju uslova za to. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić kaže da je za članove ovog sindikata trenutno osnovni problem što ljudi sa višom školom imaju manje plate u odnosu na visoku spremu, iako rade potpuno isti posao.

„Takvih ljudi imamo do 1.000, te Sindikat insistira da se i njihove plate povećaju, te da ta razlika u platama bude minimalna. Ovaj problem se može riješiti donošenjem novih zakonskih rješenja o platama ili doškolavanjem zaposlenih sa višom školom. Tražićemo način da se to riješi“, rekao je Gnjatić.

Ministar prosvjete i kulture RS Željka Stojičić kaže da će usklađivanje biti nastavljeno i naredne godine.

„Ono što je na određen način stvorilo problem kod prvog usklađivanja jeste povećanje jaza između više i visoke stručne spreme u obrazovnom sistemu, te su zaposleni sa višom spremom izrazili nezadovoljstvo. Njih trenutno u sistemu ima oko 1.000, te ćemo tražiti način da riješimo problem na zadovoljstvo svih zaposlenih“, rekla je Stojičićeva.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Dragan Gnjatić podsjeća da su u prošloj godini urađeni značajni pomaci, kao što je potpisivanje sporazuma koji se primjenjuje od 1. januara, a kojim su počela usklađivanje plata visoke stručne spreme sa najnižim platnim koeficijentom. Za te namjene su u budžetu za ovu godinu obezbijeđena sredstva, te je više od 70% zaposlenih u sistemu obrazovanja i kulture, tačnije njih 14.000 dobilo određeno povećanje plata. Na sastanku je bilo riječi i o radu na izmjenama Posebnog kolektivnog ugovora u obrazovanju, u onom dijelu gdje su definisani zaštitni koeficijenti za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kako bi se pronašla određena rješenja i za ta pitanja.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!