Najniža plata kao osnovica za kreiranje novog sistema plata

Najniža plata kao osnovica za kreiranje novog sistema plata
Najniža plata kao osnovica za kreiranje novog sistema plata

Urediti sistem plata u Republici Srpskoj, jer je trenutni način obračuna plata neodrživ, primarni je cilj Saveza sindikata Republike Srpske. Novi sistem plata, na kojem je Savez sindikata Republike Srpske intezivno radio u protekle dvije godine, treba da uredi sistem i dovede do povećanja plata, smanjenju odliva radne snage, smanjenju udjela sive ekonomije (isplata plata u kovertama), te povećanju prihoda u Budžetu RS i socijalnim fondovima.

U cilju utvrđivanja najboljeg modela novog sistema plata u Republici Srpskoj održana je dvodnevna radionica „Najniža plata kao osnovica za kreiranje novog sistema plata u Republici Srpskoj“, u organizaciji Saveza sindikata Republike Srpske, a kroz projekat EU for Civil Society (EU4CS) – Capacity building of Governments to include CSOs into the decision-making, Bosnia and Herzegovina. U radu Radionice učestvovali su članovi Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Danijel Egić i pomoćnik ministra rada Andrea Miličić, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Slobodanka Popović, glavni inspektor rada Vladimir Glišić i inspektori rada, te pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske Vjekoslav Pejašinović i poreski inspektor Miroslav Šarčević.

Predstavnici Saveza sindikata RS podsjetili su učesnike radionice „Najniža plata kao osnovica za kreiranje novog sistema plata“ da je jedini ustavni i zakonit način uređenja plata u realnom sektoru zaključivanje kolektivnih ugovora, kojima će se odrediti elementi za utvrđivanje osnovne plate radnika, a to su polazni najniži koeficijenti po stručnim spremama, predviđeni poslovima stručne spreme i radnih zadataka kod poslodavca i najniža plata u Republici Srpskoj, jer je suština novog sistema plata da se utvrdi minimum elementarnih prava vrednovanja rada.

Podsjećamo, na inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske, Vlada Republike Srpske i Narodna skupština Republike Srpske su u Programe ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2023-2025. godina i 2024-2026. godina, kao jednu od najvažnijih globalnih mjera prihvatili  prijedlog za utvrđivanje novog sistema plata u Republici Srpskoj. Podrška za utvrđivanje novog sistema plata prošle godine je stigla od predsjednika Republike Srpske, predsjednika  Vlade Republike Srpske, te predstavnika resornih ministarstava i kontrolnih organa.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!