Na osnovu platne liste izvršena 52 Prijedloga za prinudno izvršenje zbog neisplate plata

Obrazac pismenog obračuna plate
Obrazac pismenog obračuna plate

Članovi Sindikalnih organizacija JU Dom kulture „Jevto Dedijer“ iz Bileće i JP „Prečistač otpadnih voda“ iz Bileće obratili su se našoj Službi za besplatnu pravnu pomoć u Regionalnom sindikalnom centru Trebinje, zbog neisplate plata. Nakon što su naši sindikalni advokati podnijeli Osnovnom sudu Trebinje 52 Prijedloga za prinudno izvršenje zbog neisplate plata, svi su izvršeni i radnici su dobili zarađene i neisplaćene plate i ostala primanja. Naime, Savez sindikata Republike Srpske intezivno je radio na donošenju Pravilnika o sadržaju pismenog obračuna plate i jedinstvenom obrazcu platne liste. Rezultat svih naših aktivnosti je novi Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate i jednistveni obrazac platne liste, koji su objavljeni u ,,Službenom glasniku Republike Srpske,, broj: 18/22 od 3.3.2022. godine, a stupili su na snagu 11.3.2022. godine. Podsjećamo još jednom radnike, naše članove, da platna lista ima snagu IZVRŠNE SUDSKE ISPRAVE. To znači da svaki poslodavac u Republici Srpskoj ima obavezu da na jedinstvenom obrazcu platne liste iskaže sve elemente u vezi plate, naknade plate i ostalih primanja radnika. U slučaju da se neko od prava radnika ne bude ispoštovalo od strane poslodavaca, radnik ima pravo da traži direktnu sudsku naplatu potraživanja. Članovi Sindikata će i dalje imati svu stručnu pomoć od strane Saveza sindikata Republike Srpske, odnosno naše Službe za besplatnu pravnu pomoć, a poslodavac će snositi prekršajnu odgovornost. Podsjećamo, obrazac platne liste, između ostalog, sadrži podatke o: poslodavcu, radniku, časovima provedenim na radu, iznosu osnovne plate (koeficijent h cijena rada), bruto plati, neto plati, uvećanju plate po osnovu radnog staža, rada noću, prekovremenog rada i ostalim primanjima radnika (topli obrok, prevoz) i sve druge potrebne elemente.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!