На основу платне листе извршена 52 Приједлога за принудно извршење због неисплате плата

Образац писменог обрачуна плате
Образац писменог обрачуна плате

Чланови Синдикалних организација ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ из Билеће и ЈП „Пречистач отпадних вода“ из Билеће обратили су се нашој Служби за бесплатну правну помоћ у Регионалном синдикалном центру Требиње, због неисплате плата. Након што су наши синдикални адвокати поднијели Основном суду Требиње 52 Приједлога за принудно извршење због неисплате плата, сви су извршени и радници су добили зарађене и неисплаћене плате и остала примања. Наиме, Савез синдиката Републике Српске интезивно је радио на доношењу Правилника о садржају писменог обрачуна плате и јединственом образцу платне листе. Резултат свих наших активности је нови Правилник о садржају писменог обрачуна плате и једниствени образац платне листе, који су објављени у ,,Службеном гласнику Републике Српске,, број: 18/22 од 3.3.2022. године, а ступили су на снагу 11.3.2022. године. Подсјећамо још једном раднике, наше чланове, да платна листа има снагу ИЗВРШНЕ СУДСКЕ ИСПРАВЕ. То значи да сваки послодавац у Републици Српској има обавезу да на јединственом образцу платне листе искаже све елементе у вези плате, накнаде плате и осталих примања радника. У случају да се неко од права радника не буде испоштовало од стране послодаваца, радник има право да тражи директну судску наплату потраживања. Чланови Синдиката ће и даље имати сву стручну помоћ од стране Савеза синдиката Републике Српске, односно наше Службе за бесплатну правну помоћ, а послодавац ће сносити прекршајну одговорност. Подсјећамо, образац платне листе, између осталог, садржи податке о: послодавцу, раднику, часовима проведеним на раду, износу основне плате (коефицијент х цијена рада), бруто плати, нето плати, увећању плате по основу радног стажа, рада ноћу, прековременог рада и осталим примањима радника (топли оброк, превоз) и све друге потребне елементе.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!