Радници ‘Метала’ истакли су да вјерују у намјере синдиката, не искључујући све начине синдикалне борбе, уколико не дође до најављеног сусрета са већинским власником из Италије.

Радници ‘Метала’ истакли су да вјерују у намјере синдиката,  не искључујући све начине синдикалне борбе, уколико не дође до најављеног сусрета са већинским власником из Италије.

Радници ‘Метала’ истакли су да вјерују у намјере синдиката, не искључујући све начине синдикалне борбе, уколико не дође до најављеног сусрета са већинским власником из Италије.