Радује ме одлична сарадња између директора и синдиката предузећа, између осталог изјавио је предсједник Пеулић

Радује ме одлична сарадња између директора и синдиката предузећа, између осталог изјавио је предсједник Пеулић

Радује ме одлична сарадња између директора и синдиката предузећа, између осталог изјавио је предсједник Пеулић