Međunarodna konferencija „Uloga socijalnog dijaloga i njegovih institucija u borbi protiv nejednakosti u svijetu rada“

Međunarodna konferencija „Uloga socijalnog dijaloga i njegovih institucija u borbi protiv nejednakosti u svijetu rada“
Međunarodna konferencija „Uloga socijalnog dijaloga i njegovih institucija u borbi protiv nejednakosti u svijetu rada“

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić učesnik je Međunarodne konferencije „Uloga socijalnog dijaloga i njegovih institucija u borbi protiv nejednakosti u svijetu rada“, koja se održava u Atini u periodu od 23-24. novembra 2023. godine.

Centralna tema Konferencije, na kojoj učestvuju predstavnici ekonomsko-socijalnih savjeta iz cijelog svijeta, kao i stručnjaci iz Međunarodne organizacije rada (MOR) je socijalni dijalog, izazovi i rješenja u borbi protiv različitih oblika nejednakosti, sa akcentom na jaz u platama i penzijama. Opšta ocjena je da je tripartitni socijalni dijalog od presudnog značaja u konfliktnim situacijama, ali i u relativno mirnim. Na Konferenciji je istaknuto da je jedan od izazova i jačanje kapaciteta socijalnog dijaloga i socijalnih partnera, građenje povjerenja, traženje najboljeg rješenja u veoma složenom ekonomskom i socijalnom trenutku, što mora biti obaveza svih socijalnih partnera. Važno je i da tehnička podrška Međunarodne organizacije rada bude prepoznata.

Učesnik Međunarodne konferencije „Uloga socijalnog dijaloga i njegovih institucija u borbi protiv nejednakosti u svijetu rada“ je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!