Мање цвијећа више права!     

Мање цвијећа више права!     
Мање цвијећа више права!     

Захтијевамо једнака права за све жене свуда у свијету и сваки дан! Родна равноправност је глобални изазов, не искључујући Европу. Европа треба да води добрим примјером и да укине десни популизам, све облике радикализма и антифеминизма. Једнак приступ пословима, образовању, социјалној заштити и запошљавању треба да буде гаранција Новог друштвеног уговора.

Жене се и даље свуда суочавају са дискриминацијом,недовољно  су заступљене у органима одлучивања, глобални родни јаз у платама је и даље изнад 20%, а родна разлика у учешћу у радној снази износи 27%. Желимо да наши Синдикати буду примјер у заступљености жена у органима одлучивања и руководећим позицијама. Жене су кључни играчи за столовима за колективно преговарање у јачању борбе за затварање родног јаза у платама и окончање сегментације радне снаге и обезбјеђивање инклузивног и равноправног свијета рада за све.

Жене су већина у неформалној економији и велики дио посла који раде жене је потцијењен или уопште није плаћен. Чак и прије пандемије, жене су биле превише заступљене у несигурним, повременим и неформалним пословима. Огромну већину послова његе обављале су жене, често неплаћене, због неадекватног улагања у економију његе, али је пандемија чак погоршала ситуацију. Имало је непропорционалан ефекат на жене, пошто су здравствени системи и системи заштите били преоптерећени стављајући додатно оптерећење углавном на женске чланове домаћинства, изгубљени су послови – посебно слабије плаћени послови – гдје су жене презаступљене, а учесталост узнемиравања и насиља над женама је драматично повећана.  у већини земаља широм свијета. Систематско потцјењивање рада жена остаје проблем широм свијета, не искључујући Европу. Финансирање његе је недовољно – ово се мора промијенити како би се задовољиле хитне потребе и обезбиједила једнакост. Позивамо на улагање у економију његе у свим земљама и на правилно препознавање вриједности рада његе.

Велики дио жена доживљава или је искусио родно засновано насиље и узнемиравање, укључујући и на послу. Идемо напријед у признавању родно заснованог насиља и ратификацији Конвенције 190, међутим ови кораци су и даље сувише спори и премали, а пред нама је још дуг пут са фокусом на анализу правне основе и имплементацију након што је ратификација постигнута са потребом да се развију радње за осигурање спровођења и праћење конвенције. Потребна нам је снажна сарадња у учењу из добрих пракси на националном нивоу, а чак и прије ратификације охрабрујемо синдикате да укључе мјере превенције родно заснованог насиља како би се унапријед укључиле у колективна преговарања..

Остајемо јаке у нашој одлучности да унаприједимо родну равноправност и солидарност са свим женама свуда у свијету и сваког дана!

Комитет жена ПЕРК-а


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!