Конституисано Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске

Конституисано Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске
Конституисано Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске

Прва конститутивна сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске у новом сазиву, одржана је 14. јула 2017. године у Дому синдиката у Бањалуци.
На сједници којом је предсједавала предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, верификовани су мандати чланова Предсједништва СС РС за мандатни период јули 2017-јули 2021. године.
Чланови Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске су:
1. Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката Републике Српске
2. Владо Павловић,предсједник Синдиката шумарствфа, прераде дрвета и папира Републике Српске
3. Тане Пеулић,предсједник Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске
4. Александар Томић, предсједник Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске
5. Драган Гњатић, предсједник Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске
6. Горан Савановић, предсједник Синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности Републике Српске
7. Мирослав Зечевић,предсједник Синдиката финансијских организација Републике Српске
8. Никола Шобат, предсједник Синдиката медија и графичара Републике Српске
9. Небојша Ђокић, предсједник Синдиката саобраћаја и веза Републике Српске
10. Аница Јондић, предсједница Синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске
11. Коста Бундало, предсједник Синдиката радника Телекомуникације Републике Српске
12. Божо Марић, предсједник Синдиката управе Републике Српске
13. Драгана Врабичић, предсједница Синдиката грађевинарства и стамбено-комуналне дјелатности Републике Српске
14. Данко Ружичић, предсједник Синдиката текстила, коже и обуће Републике Српске
15. Синиша Петровић, предсједник Синдиката правосуђа Републике Српске
16. Миленко Гранулић, предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске
17. Генерални секретар- по функцији.
Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске донијело је сљедеће Закључке:
Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске прихватило је информацију са трипартитног састанка на тему презентовања методологије за израду Анализе о примјени Закона о раду од стране експерата Међународне организације рада.
Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске је прихватило и закључак Генералног вијећа да се у Нацрту пројектног задатка за студију о утицају законодавних реформи у области радних и индустријских односа у БиХ – Република Српска иза тачке 5. дода нова тачка : „Утицај законодавних промјена на права и заштиту права радника“. Од три независна експерта из области права, економије и статистике, који ће урадити Анализу примјене Закона о раду, која ће садржавати евентуални приједлог будућих мјера у радном законодавству, Савез синдиката Републике Српске ће предложити независног и стручног експерта из правне области.
Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске упознато је са Програмом рада Савеза синдиката Републике Српске за период јули 2017 – 2021 године усвојен на Шестом конгресу са посебним акцентом на текуће активности Савеза синдиката Републике Српске и гранских синдиката.
Савез синдиката Републике Српске ће до краја године посебно апострофирати учешће у Анализи примјене Закона о раду.
Грански синдикати буџетских и фондовских корисника потребно је одмах да интервенишу у својим ресорима и отпочну озбиљне преговоре око креирања ставки у Буџету за тај ресор које се тичу примања радника које представљају.
Грански синдикати привредних дјелатности је потребно да се укључе у креирање ставки у Буџету које се односе на новчана давања за подстицај реалног сектора код запошљавања, те да у том процесу пронађу шансу за побољшање позиције радника које представљају. Савез синдиката Републике Српске ће интервенисати и на ставку Буџета која се буде односила на Програм социјалног збрињавања радника како би се што већем броју радника који су у процесу приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остали без посла, повезао радни стаж.

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!