Коме су и колико повећане плате у Републици Српској?

Коме су и колико повећане плате у Републици Српској?
Коме су и колико повећане плате у Републици Српској?

Савез синдиката Републике Српске интензивно проводи Кампању са циљем повећања плата свим радницима у Републици Српској и то: повећање најниже плате, повећање плата запослених у јавном сектору и повећање плата запосленим у привредним дјелатностима.

За запослене у јавном сектору, након преговора Савеза синдиката Републике Српске, Владе Републике Српске, гранских синдиката и ресорних министарстава, у Народној скупштини Републике Српске усвојени су сљедећи закони који се односе на плате: Закон о измјенама и допунама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске – по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске – по хитном поступку и Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку.

Законом о измјенама и допунама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској и Законом о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области културе Републике Српске мијењају се платни коефицијенти на основу чега долази до повећања плата и то на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50 до 10,90 увећавају за 10%; платни колефицијенти од 11,15 до 19,05 увећавају за 7%.

Законом о измјенама и допунама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске повећавају се плате за наставнике, сараднике и остале запослене у јавним институцијама високог образовања и студентског стандарда, путем селективног повећања платних коефицијената, изузев плата чији обрачун се врши по коефицијентима изнад 26,23 и то на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50 до 10,90 увећавају за 10%; платни колефицијенти од 11,15 до 19,05 увећавају за 7% и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 увећавају се за 5%.

Законом о измјенама и допунама Закона о платама запослених у органима управе, дошло је до увећања платних коефицијената и повећање плата за запослене у републичким органима управе, на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50 до 10,90 увећавају за 10%; платни колефицијенти од 11,15 до 19,05 увећавају за 7% и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 увећавају се за 5%.

Законом о измјенама и допунама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске је увећање платних коефицијената и  повећање плата за запослене у Министарству унутрашњих послова, и то на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50 до 10,90 увећавају за 10%; платни колефицијенти од 11,15 до 19,05 увећавају за 7% и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 увећавају се за 5%.

Законом о измјенама и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа је увећање платних коефицијената и  повећање плата за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске, и то на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50 до 10,90 увећавају за 10%; платни коефицијенти од 11,15 до 19,05 увећавају за 7% и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 увећавају се за 5%.

Законом о измјенама и допунама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске повећавају се плате у распону од 5% до 20% и то на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50 до 10,90 увећавају за 10%; платни колефицијенти од 11,15 до 19,05 увећавају за 7% и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 увећавају се за 5%.

Донесене су и измјене закона којима је регулисана област добровољних пензијских фондова и пензијских планова којима је свим радницима запосленим у јавном сектору омогућено по 20,00КМ додатне штедње.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!