Хитно наставити разговоре са представницима ресорног министарства у вези побољшања материјалних услова за раднике запослене у правосудним институцијама РС, РО Синдиката правосуђа РС, 28.02.2019. године

Хитно наставити разговоре са представницима ресорног министарства у вези побољшања материјалних услова за раднике запослене у правосудним институцијама РС, РО Синдиката правосуђа РС 28.02.2019. године
Хитно наставити разговоре са представницима ресорног министарства у вези побољшања материјалних услова за раднике запослене у правосудним институцијама РС, РО Синдиката правосуђа РС 28.02.2019. године

Синидкат правосуђа Републике Српске је дана 28.02.2019. године, у просторијама Казнено поправне установе у Источном Сарајеву, одржао сједницу Републичког одбора на којој је између осталог донио закључак да се у свјетлу добре сарадње и међусобног разумјевања хитно наставе разговори Синдиката правосуђа РС са представницима Министарства правде у Влади Републике Српске вези побољшања материјалних услова за раднике запослене у правосудним институцијама Републике Српске.

Синидкат правосуђа РС тражи побољшање материјалних услова за раднике запослене у правосудним институцијама из четири основна разлога:

1. Примања запослених у правосудним институцијама РС, нису се повећавала 10 пуних година, осим задњег повећања у износу од 30,00 КМ (у плату су урачунати трошкови топлог оброка и регрес) и спадају међу најмања примања од свих буџетских корисника, (мања од примања носиоца правосудних функција од 3,5 до 6,5 пута);

2. Трошкови живота у периоду од 2008.-2019. године, према званичним подацима, повећани су за ознос од 25% до 30%;

3. У правосудним инситуцијама РС раде Службена лица са посебно отежаним условима рада (запослени у Казнено-поправним установама и Судска полиција), те у осталим институцијама са пуном кривичном и материјалном одговорношћу;

4. У правосудним институцијама РС нема вишка запослених, чак у појединим институцајама ради мање административних радника, док се обим послова у задњих десет година усљед реформе правосуђа и увођења електронске евиденције предмета, изузетно повећао.

Саопштење за јаност Синдиката правосуђа РС, 01.03.2019. године ( .пдф )


 

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!