Jedan od najmlađih sindikata u okviru Saveza sindikata RS jeste Sindikat radnika „Telekoma srpske“. Naime, iako formiran 1997. godine u okviru Sindikata saobraćaja i veza RS, ovaj Sindikat samostalno djeluje kao granski od 2009. godine.

Trenutno broji 2.215 članova Sindikata koji djeluju u 11 sindikalnih organizacija iz pet regionalnih sindikalnih centara.

Najvažnije aktivnosti koje je ovaj granski sindikat vodio u posljednjih 15 godina su potpisivanje Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ovom preduzeću, te aktivnmo učešće u donošenju i provođenju Programa zbrinjavanja viška radnika nakon privatizacije, što je završeno veoma uspješno.

Predsjednik Sindikata radnika „Telekoma Srpske“ je Kosta Bundalo, a prije njega ovu funkciju su obavljali Milenko Topić, Milan Borisavljević i Miroslav Knežević.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!