Evropski parlament izglasao direktivu o adekvatnim minimalnim platama

Evropski parlament izglasao direktivu o adekvatnim minimalnim platama
Evropski parlament izglasao direktivu o adekvatnim minimalnim platama

Evropski parlament je 14. septembra 2022. godine u Briselu, sa ubjedljivom većinom od 505 poslanika za, 92 protiv i 44 uzdržana izglasao Direktivu o adekvatnim minimalnim platama.  Ovo je ključna odluka u borbi protiv krize troškova života. Glasanje dolazi nakon što je istraživanje Evropske konfederacije sindikata (EKS) pokazalo da najslabije plaćeni radnici u Evropi trpe najoštriji pad kupovne moći u ovom vijeku, sa zakonskim minimalnim zaradama do 19% u realnom iznosu.

Direktiva će značiti da:

  • Uzimajući u obzir kupovnu moć i troškove života,države članice će morati da provjere adekvatnost zakonskih minimalnih plata ;
  • Od država članica će se zahtijevati da promovišu kolektivno pregovaranje i da se bore protiv uništavanja sindikata, a od zemalja sa pokrivenošću kolektivnim pregovorima ispod 80% tražiće se  da sačine akcioni plan za podršku kolektivnom pregovaranju;
  • Jačanje uključenosti sindikata u utvrđivanje i ažuriranje zakonskih minimalnih zarada;
  • Kompanije koje dobivaju poslove po osnovu javnih nabavki moraće  da poštuju pravo na organizovanje i kolektivno pregovaranje u skladu sa konvencijama  87 i 98 Međunarodne organizacije rada.

Završni korak dvogodišnjeg procesa  je potvrda Direktive  od strane Evropskog savjeta Evropske unije koja se očekuje krajem ovog mjeseca.

Zamjenica generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata, Ester Linč, je nakon glasanja izjavila sljedeće:

„Države članice treba da se ozbiljno pozabave povećanjem plata, ne bi trebalo da čekaju dvije godine koliko traje  primjena Direktive. Trebalo bi sada da preduzmu mjere za povećanje zakonskih minimalnih plata i promovisanje kolektivnog pregovaranja. Plate nikada ne bi trebalo da  radnike i njihove porodice vode  u siromaštvo, što je već duži period  realnost širom Evrope.

Ova direktiva je pravovremeni podsticaj milionima ljudi koji se bore da zagriju svoje domove i prehranjuju svoje porodice. Ne samo osiguravanjem da su minimalne plate adekvatne, već i jačanjem kolektivnog pregovaranja kao najboljeg rješenja za postizanje istinski pravednih plata za sve.  „Obim i hitnost krize troškova života do sada nisu bili usklađeni sa akcijama koje su preduzele evropske institucije, što je naglašeno odsustvom bilo kakvog pozivanja na plate u govoru o stanju Unije.

Ovo je pravi trenutak da se ova Direktiva usvoji. Nadam se da je ova Direktiva korak od velike važnosti i mora biti samo početak akcije EU koja nam je potrebna da  na osnovu akcionog plana EKS-a u šest tačaka okončamo ovu krizu.  „Sada apelujemo na ministre da potpišu ovu Direktivu kako bi radnici što prije počeli da osećaju dobrobit. Direktiva ispunjava Evropski stub socijalnih prava i pokazuje da je Stub više od političkog slogana”, istakla je Ester Linč.

Pročitajte na www.etuc.org


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!