Друга сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске – Закључци

Друга сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске – Закључци
Друга сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске – Закључци

На Другој сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, одржаној 26.11.2021.године у Теслићу, којој су присуствовали и предсједници Надзорног одбора, Статутарне комисије и Актива младих , расправљало се о преговорима око повећања цијене рада и колективног уговора за запослене у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, стању у предузећима из области шумарства, прераде дрвета и папира, правима радника прописана Законом, колективним уговорима и осталим актима, те о активностима Савеза синдиката Републике Српске
Након расправе, донесени су сљедећи :

ЗАКЉУЧЦИ

1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске, у вези Одлуке Владе Републике Српске којом је предвиђено смањење збирне стопе доприноса у Републици Српској са 32,8 % на 31 %, преласка обрачуна неопорезивог дијела плате са нето износа од 700 КМ на бруто износ од 1.000 КМ и смањења пореза на плату са 10% нето плате на 8% бруто плате, а којом ће плате радника у Републици Српској на мјесечном нивоу, бити повећане од 14 КМ до 22 КМ.
Плате се повећавају на основу Одлуке Владе Републике Српске, а не из средстава послодавца.
Прихваћена је информација о активностима у вези рада Радне групе за измјену и допуну Закона о раду, те усвојеном Закону о забрани од узнемиравања на радном мијесту и усвојеној Стратегији заштите на раду у Републици Српској.

2. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, констатовао је да је, на захтјев Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, дошло до повећања цијене рада у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац са 130 КМ на 140 КМ, које је оцијењено као недовољно у односу на повећања примања руководећим структурама у предузећу.
Минорног повећања плата било је и у другим дјелатностима.
Констатовано је да је неопходно и у наредном периоду интензивно радити на повећању цијене рада, пратећи тржишне погодности, као и стање са инфлацијом у Републици Српској.

3. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске прихватио је информацију о потписаном Колективном уговору у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац који је закључен на период од три године, а којим су утврђена права и обавезе радника и послодавца. Права радника су задржана на претходном нивоу.

4. Обратити пажњу код примјене цијене рада у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац , на начин да се дефинише цијена рада од 140 КМ, а не до 140 КМ, приликом израде производно-финансијског плана за 2022.годину.

5. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, на основу изнесених информација од стране чланова Републичког одбора, констатовао је да je у свим областима које представља овај синдикат, стање стабилно и није било злоупотребе права радника регулисаних Колективним уговором, која се односе на исплату плата и осталих примања, нити отпуштања радника.
Неопходно је у наредном периоду интензивирати активности око израде и закључивања колективних уговора на нивоу послодавца у предузећима која то немају.

6. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске констатовао је да је неопходно детаљније информисати чланство о активностима и резултатима синдиката путем огласних табли ради постизања бољег имиџа синдиката, нарочито у организационим дијеловима ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.

7. Потребно је контролисати учешће прековременог рада у укупним примањима радника, како не би дошло до злоупотребе од стране послодавца, при приказивању зарада радника.

8. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, даје пуну подршку активима младих и жена у њиховим активностима у оквиру синдикалних организација и на нивоу гранског синдиката. Потребно је радити на њиховом умрежавању и размјени информација.

9. Савез синдиката Републике Српске и Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске ће у складу са својом Конгресном резолуцијом о бенефитима за чланове синдиката са различитим привредним субјектима и институцијама, закључивати уговоре у којима чланови Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске имају различите погодности и попусте приликом куповине, као и остале бенефите.
Те повољности ће се односити искључиво на чланове нашег синдиката.
Обавезе свих синдикалних организација је да списак установа гдје чланови синдиката имају различите бенефите поставе на огласне табле и упознају чланство.
С тим у вези, потребно је и ажурирати спискове чланова по синдикалним организацијама, са бројевима чланских карата.

10. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

11. Све активности Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и активности Савеза синдиката Републике Српске можете пратити путем веб странице Савеза синдиката Републике Српске,www.savezsindikatars.org


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!