Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске у Скопљу

Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске у Скопљу
Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске у Скопљу

Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске присуствују сасатанку на високом нивоу о трипартитном социјалном дијалогу на Западном Балкану. Састанку присуствује Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката РС, Владо Павловић, члан Економско-социјалног савјета испред Савеза синдиката Републике Српске, Душко Милуновић, министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади РС, као и Саша Аћић, директор Уније удружења послодаваца РС. Састанак који заједнички организују Европска комисија и Међународна организација рада у оквиру пројекта којег финансира ЕУ „Платформа за запошљавање и социјална питања“ (ЕСАП), одржавасе у Скопљу, Сјеверна Македонија.

Састанак има три главна циља:

  • Прво, њиме ће се продужити дијалог о политикама који је успостављен између ЕУ и Међународне организације рада (МОР) са партнерима у региону разматрањем оствареног напретка и покретањем дискусије која је фокусирана на тренутне изазове и прилике у унапређењу социјалног дијалога.
  • Друго, састанак ће истражити нове путеве за социјални дијалог у свјетлу МОР-ове Стољетне декларације за будућност рада 2019. године и принципа Европског стуба социјалних права.
  • Треће, на састанку ће се дискутовати о конкретним мјерама за јачање ефективности и релевантности економско-социјалног савјета на различитим нивоима и дати изгледи за другу фазу пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања“ (ЕСАП) и даље акције економско-социјалног савјета.

Међународна организација рада је од свог оснивања позиционирала социјални дијалог, укључујући колективно преговарање и трипартитну сарадњу, у основу свих својих акција. МОР-ова Стољетна декларација за будућност рада 2019. године препознаје кључну улогу социјалног дијалога у осигурању цјелокупне кохезије друштава и функционалне и продуктивне економије. Јак, утицајан и инклузиван социјални дијалог омогућава праведну транзицијука будућности рада који доприноси одрживом развоју у свим његовим димензијама, економским и социјалним.

Заједничко адресирање радних и социо-економских права на Западном Балкану је важан предуслов за континуирану економску и социјалну конвергенцију на путу ка чланству у ЕУ. Социјални дијалог је у срцу европског социјалног модела, што је потврђено у Европском стубу социјалних права који поставља 20 принципа и права која се сматрају суштинским за правична и функционална тржишта рада и социјалне системе у Европи 21.вијека. Осим тога, у Стратегији за Западни Балкан 2018. Европска комисија је изразила опредјељеност за подршку политици запошљавања и социјалној политици у региону, подстичући одговарајући ангажман са свих нивоа власти,социјалних партнера и цивилног сектора.

Регионални пројекат Платформа за запошљавање и социјална питања којег финансира Европска комисија, а имплементира МОР и РЦЦ, подржава сарадњу између институција тржишта рада на Западном Балкану, укључујући економско-социјални савјет, подстичући регионалну сарадњу партнера који се суочавају са сличним изазовима. Акције пројекта се фокусирају на побољшање и функционисање економско-социјалног савјета, како би се унаприједило њихово учешће и релевантност у доношењу домаћих стратешких економских и одлука социјалне политике.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!