Четврта сједница Предсједништва ССРС биће одржана у Зворнику

Четврта сједница Предсједништва ССРС биће одржана у Зворнику

Четврта сједница Предсједништва ССРС биће одржана у Зворнику