Granski sindikati

Podrška

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, ponovo daje bezrezervnu podršku radnicima Šumskog gazdinstva “ Vučevica “ iz Čajniča, koji već petnaesti dan protestvuju samo iz jednog razloga, a to je da se za [opširnije]