16 милиона марака послодавци да преусмјере на повећање плата у Републици Српској

16 милиона марака послодавци да преусмјере на повећање плата у Републици Српској
16 милиона марака послодавци да преусмјере на повећање плата у Републици Српској

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити РС. Овим Законом је предвиђено да Влада Републике Српске у цијелости преузме трошак накнада за вријеме породиљског боловања радница. У овој години је  Влада РС сносила  трошкове бруто плате у износу  од 80%, док је у прошлој години то било 50%.

Савез синдиката  Републике Српске, као већинска репрезентативна организација радника у Републици Српској и одговоран социјални партнер, од пословне заједнице очекује да, након ступања на снагу измјена и допуна Закона о дјечијој заштити РС, тај новац пресумјери на повећање плата. Савез синдиката је подржао послодавце и њихов захтјев да бруто плата породиља иде на трошак Републике Српске. Подсјећамо да је и Меморандумом о заједничким мјерама за период 2018-2020. година, који је закључио Савез синдиката Републике Српске са Владом РС,  предвиђено да ће „дио ослобађања опорезивања рада, смањења парафискалних давања, других видова фискалног растерећења привреде, те дио добити привредних друштава усмјерити на  повећање плата“. 

Растерећење послодаваца у 2018. години износи око 3,4 милиона марака, а у 2019. години износи додатних 5,6 милиона марака, односно укупно 9 милиона. Планирана рефундација укупне бруто плате (100%), за запослене породиље значила би растерећење послодаваца у укупном износу од 16 милиона марака, процјене су Министарства финансија Републике Српске.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити РС требало би да ступи на снагу 01.01.2020. године.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!