16 miliona maraka poslodavci da preusmjere na povećanje plata u Republici Srpskoj

16 miliona maraka poslodavci da preusmjere na povećanje plata u Republici Srpskoj
16 miliona maraka poslodavci da preusmjere na povećanje plata u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti RS. Ovim Zakonom je predviđeno da Vlada Republike Srpske u cijelosti preuzme trošak naknada za vrijeme porodiljskog bolovanja radnica. U ovoj godini je  Vlada RS snosila  troškove bruto plate u iznosu  od 80%, dok je u prošloj godini to bilo 50%.

Savez sindikata  Republike Srpske, kao većinska reprezentativna organizacija radnika u Republici Srpskoj i odgovoran socijalni partner, od poslovne zajednice očekuje da, nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o dječijoj zaštiti RS, taj novac presumjeri na povećanje plata. Savez sindikata je podržao poslodavce i njihov zahtjev da bruto plata porodilja ide na trošak Republike Srpske. Podsjećamo da je i Memorandumom o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina, koji je zaključio Savez sindikata Republike Srpske sa Vladom RS,  predviđeno da će „dio oslobađanja oporezivanja rada, smanjenja parafiskalnih davanja, drugih vidova fiskalnog rasterećenja privrede, te dio dobiti privrednih društava usmjeriti na  povećanje plata“. 

Rasterećenje poslodavaca u 2018. godini iznosi oko 3,4 miliona maraka, a u 2019. godini iznosi dodatnih 5,6 miliona maraka, odnosno ukupno 9 miliona. Planirana refundacija ukupne bruto plate (100%), za zaposlene porodilje značila bi rasterećenje poslodavaca u ukupnom iznosu od 16 miliona maraka, procjene su Ministarstva finansija Republike Srpske.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti RS trebalo bi da stupi na snagu 01.01.2020. godine.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!