Статистички подаци за фебруар 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу фебруару  2023. године износи 1.256 КМ и већа је у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу јануару 2023. године за износ од 39КМ. Наведено повећање просјечне нето плате у мјесецу фебруару је резултат повећања износа најниже плате са 650 КМ на 700 КМ, које је ступило на снагу  01. јануара 2023.године, а која је исплаћена у мјесецу фебруару ове године. Повећање најниже плате је резултат дуготрајног инсистирања и ангажовања Савеза Синдиката РС. На основу наведеног повећања просјечне плате евидентно је  да повећање најниже плате повлачи за собом и повећање просјечене плате исплаћене у Републици Српској и да се и даље треба залагати за повећање износа најниже плате. Повећање најниже плате треба да прати повећање плата и свих осталих запослених, првенствено запослених у привреди, реалном сектору, како би се на тај начин зауставио или бар смањио одлив радне снаге у иностранство, а тиме и дефицит радне снаге на тржишту.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец фебруар 2023. године износи 2.423,40 КМ и просјечна плата је покрива са 51,83 %, више него претходни мјесец  када је покривеност била 50,62 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише у сектору Вађење руде и камена, у којима  износе 1.672 КМ и исте су више за 13 % у односу на мјесец јануар, а најниже  у дјелатности Грађевинарства, гдје  износе 918  КМ и исте су готово на истом нивоу у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу јануару 2023. године у истој дјелатности.

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у мјесецу фебруару 2023. године у односу на јануар  2023. године виши је за 0,6%, а по намјени потрошње :

 • Храна и безалкохолна пића – виши за 1,5%,
 • Алкохолна пића и дуван – виши за 1,3%,
 • Одјећа и обућа – нижи за 1,2%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –непромјењен,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – виши за 0,6 %,
 • Здравство – виши за 0,3 %,
 • Превоз нижи за 0,4 % ,
 • Комуникације – непромијењен,
 • Рекреација и култура – непромијењен,
 • Образовање – непромијењен,
 • Ресторани и хотели – виши за 1,3 %,
 • Остала добра и услуге – више за 0,3 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!