Статистички подаци за август 2020. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у августу 2020. године износи 962,00 КМ и већа је за 7,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јулу 2020. године.

Синдикална потрошачка корпа за август 2020. године износи 1.923,36 КМ и просјечна плата је покрива са 50,02%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.467,00 КМ и веће су за 0,69% у односу на јулску плату, а најниже у грађевинарству и износе 668,00 КМ и веће су за 0,30%  у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јулу 2020. године.

Укупне потрошачке цијене у августу 2020. године у односу на јул 2020. године мање су 0,2%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,7%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 1,3%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 1,9%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,3%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,4%.
 • Здравство – мање су за 0,1%.
 • Превоз – веће су за 0,6%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – нису се мијењале.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – нису се мијењале.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!