Синдикална потрошачка корпа за септембар 2018. године 1876,82 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у септембру 2018. године, коштала је 1876,82 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата  у износу од 881,00 КМ, покривала  са свега 46,94 одсто.

Највише просјечне нето плате у септембру исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.421,00  КМ и биле су мање  за 1,59 одсто у односу на августовску  плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима 589,00 КМ и биле су веће за 3,15 одсто у поређењу са платом из августа ове године.

Ниске просјечне нето плате у септембру 2018 године примили су запослени  у  туризму и угоститељству 592,00 КМ, затим у области умјетности забава и рекреације 601,00 КМ, у грађевинарству 613,00 КМ, у трговини 645,00 КМ, те у дјелатности пословања некретнинама 651,00 КМ.

Просјечна септембарска  нето  плата запослених   у дјелатности саобраћаја и складиштења  износила је  677,00 КМ,   те у прерађивачкој индустрији 693,00 КМ.

Наведене просјечне  нето плате исплаћене у септембру ове године,    покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 31,38 одсто до 36,92 одсто. Укупне потрошачке цијене у септембру у односу на август  2018. године, повећане су за 0,3 одсто.

У септембру ове године, породице у Републици Српској највише  новца трошиле су за набавку прехране 692,54 КМ, за становање и комуналне услуге 568,87 КМ, за текуће одржавање домаћинства 105,25 КМ. Одјећа и обућа  коштала је 137,85 КМ, хигијена и њега здравља 89,70 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је да је  императив времена у коме живимо, да се  у Републици Српској  што прије  потпишу Општи и грански колективни уговори, те  повећање плата и побољшање животног стандарда свим радницима.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!