Синдикална потрошачка корпа за децембар 1877,79КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у децембру  2017. године, коштала је 1877,79 КМ, коју је просјечна исплаћена нето плата за овај мјесец у износу од 835,00 КМ,  покривала са свега 44,47 одсто.

Највише просјечне нето плате у децембру  исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1.310,00  КМ и биле су мање за 0,46 одсто у односу на новембарску плату,  а најниже у  административним и помоћним услужним дјелатностима 548,00 КМ и биле су мање за 2,32 одсто у поређењу са платом из новембра 2017. године.

Ниске просјечне нето плате у децембру 2017 године примили су  и радници у грађевинарству 532,00 КМ,  затим запослени  у дјелатности умјетности, забаве и рекреације 560,00 КМ, као и радници  у области угоститељства и туризма чија је децембарска плата износила 587,00 КМ.

Просјечна децембарска  нето плата запослених у трговини износила је 596,00 КМ, у дјелатности пословања некретнинама 624,00 КМ, затим у области саобраћаја и складиштења 630,00 КМ, те у прерађивачкој индустрији 664,00 КМ.

Децембарске   плате покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 29,18  одсто до 35,36 одсто.Укупне потрошачке цијене у децембру у односу на новембар 2017. године, нису се мијењале.

Највише новца,  породице у Републици Српској у децембру прошле  ове године,    трошиле су за набавку прехране 691,68 КМ,  за становање и комуналне услуге коштале су 581,32 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства  требало издвојити 103,40 КМ. Одјећа и обућа  коштала је 136,25   КМ, хигијена и њега здравља 88,36 КМ, превоз 194,4 КМ, те образовање и култура 82,38 КМ.

Из наведених података јасно је да  у Републици Српској најнижи животни стандард имају радници у привреди, из чега је сасвим јасно да је императив времена у коме живимо потписивање Општег и гранских колективних уговора те повећање плата овим и  свим осталим радницима у Републици Српској.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!