Одржан редовни Конгрес Савеза синдиката Републике Српске

Одржан редовни Конгрес Савеза синдиката Републике Српске
Одржан редовни Конгрес Савеза синдиката Републике Српске

У Теслићу је 13. априла 2023. године, у присуству 44 делегата, одржан редовни годишњи Конгрес Савеза синдиката Републике Српске. Усвојени су Извјештај о раду и Финансијском пословању Савеза синдиката Републике Српске за прошлу годину. Једногласно је усвојен и Програм рада Савеза синдиката Републике Српске за 2023. годину.

Програмом рада Савеза синдиката Републике Српске за 2023. годину, између осталог, предвиђен је рад на уређивању новог система плата у Републици Српској. Нови систем плата подразумјева утврђивање полазних (најнижих) коефицијената по стручним спремама у складу са Актом о систематизацији радних мјеста. Један од елемената за утврђивање основне плате биће најнижа плата, умјесто цијене рада. Окосница у раду Савеза синдиката Републике Српске биће унапређење материјалног положаја свих радника у Српској, кроз повећање најниже плате, секторских плата и закључивање колективних уговора. У наредном периоду интезивно ће се радити и на доношењу новог или измјенама и допунама Закона о заштити на раду.

Делегати су на редовном Конгресу у Теслићу расправљали о 1. мају – Међународном празнику рада и начину на који ће исти бити обиљежен.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!