И званично упућена иницијатива да се рад недјељом у трговинама забрани или ограничи

И званично упућена иницијатива да се рад недјељом у трговинама забрани или ограничи
И званично упућена иницијатива да се рад недјељом у трговинама забрани или ограничи

Представници Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности Републике Српске и званично су упутили иницијативу Савезу општина и градова Републике Српске да се рад недјељом у трговинама забрани или ограничи. Љубиша Ћосић, предсједник Савеза општина и градова РС обећао је да ће о овој иницијативи већ почетком наредног мјесеца бити разматрано на сједници Предсједништва Савеза општина и градова РС.

 У Републици Српској  у области трговине запослено је 47.000 радника и у убласти услуга 13.000 радника  што укупно чини око 22% од укупног броја запослених. По статистичким подацима просјечна нето плата  у области трговине је у септембру 2019. године износила 711,00 КМ што је 37,5% потрошачке корпе. Међутим  око 50% радника у трговини прима плату 450,00 КМ на коју је додат минули рад и превоз па се те плате  крећу од 500,00 до 550, 00 КМ.  Услови рада у трговини су јако тешки и физички и психички. Ради се доста прековремено  без накнаде. Од радника се тражи много већи учинак од могућег и тако сваки дан. Рад у смјенама, ноћни рад необезбјеђени објекти и без видео и без физичког надзора. Укидање рада недјељом и нерад трговина у дане републичких  и вјерских празника  не може утицати на пад промета и укидање радних мјеста како то износе послодавци. Све што нам треба умјесто у седам можемо купити у шест радних дана. Статистика је показала да је највећи промет у продавницама петком, а да се недјељом остварује тек око 50% просјечног дневног промета..

Оваква  иницијатива проводи се и у земљама у окружењу а последњи примјер је Црна Гора која је забранила рад трговина недјељом. С обзиром да Градоначелници и Начелници доносе Одлуке о радном времену објеката у дане празника и недјељом, синдикат се обратио Савезу општина и градова РС са иницијативом:

*да се рад недјељом у трговинама забрани или у првој фази ограничи, 

*да се рад у  дане  Републичких и других празника утврђених Законом о празницима строго забрани, испоштује закон и да се не издају дозволе  за рад  како ко пожели.Уважавајући животно важне потребе грађана то може бити један Дом здравља, једна апотека и сличне неопходне институције.

* да се у свим јединицама локалне самоуправе  врши контрола рада у наведене дане и да се сви непоштоваоци жестоко санкционишу.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!